Kontakt - Kontakt dla osób niesłyszących - Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt dla osób niesłyszących

Kontakt

KONTAKT Z URZĘDEM 
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
25- 372 Kielce, ul. Seminaryjska 12

Numer telefonu (wiadomości SMS): 50 33 00 044
Numer faksu: 41 349 23 15
Adres poczty elektronicznej: dyżurny.kwpkielce@ki.policja.gov.pl

Wysyłając sms-a lub wiadomość za pośrednictwem maila lub faksu proszę podać następujące dane:

  1. imię i nazwisko;
  2. adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość);
  3. sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);
  4. wpisz rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);
  5. wpisz termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);
  6. wpisz metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób niesłyszących).

Metryczka

Data publikacji 13.01.2016
Data modyfikacji 16.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej
Osoba udostępniająca informację:
Damian Szwagierek Samodzielne Stanowisko do Spraw Prasowo - Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Damian Szwagierek
do góry