Informacje ogólne - Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogólne

Informacje ogólne

W dniu 16 czerwca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej
ul.Szydłowiecka 22, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 0-41 39-51-206
e-mail:
skarzysko@ki.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 21.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej
Osoba udostępniająca informację:
Damian Szwagierek Samodzielne Stanowisko do Spraw Prasowo - Informacyjnych
do góry