Status Prawny KPP Skarżysko-Kamienna - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej. Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej wykonuje na obszarze powiatu skarżyskiego zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji Komendy Powiatowej jest obiekt Komendy Powiatowej Policji  w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Szydłowieckiej 22.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Policji jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.¹).

[1])Zmiany tekstu jednolitego przedmiotowej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688,  z 2003 r. Nr 90 poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190,  137 poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171,  poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 365, Nr 169 poz. 1411, Nr 250, poz. 2116 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Kamiennej z dnia 22 stycznia 2015 roku

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej z dnia 29 listopada 2017 roku zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Kamiennej

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej z dnia 20 stycznia 2016 roku zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Kamiennej

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej z dnia 15 grudnia 2015 roku zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Kamiennej z dnia 25 marca 2015 roku zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Kamiennej

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 17.11.2008
Data modyfikacji 17.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Leśniewski
Osoba udostępniająca informację:
Damian Szwagierek Samodzielne Stanowisko do Spraw Prasowo - Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Damian Szwagierek
do góry